ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក កឹម សុខា នៅអាមេរិក ខកចិត្តនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរី ដែលផ្សាយលំអៀងទៅលើលោក សម រង្ស៉ី និងអះអាងថា វិទ្យុនេះផ្សាយមួលបង្កាច់