ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសបញ្ចេញម៉ាស់ក្រណាត់២លាន ចែកជូនពលរដ្ឋខ្វះខាតក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រ នៅរាជធានីភ្នំពេញ តាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន