ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រួលឲ្យសាសនិកអ៊ីស្លាមរៀបចំពិធីបុណ្យសព និងថ្វាយបង្គំសព នៅតាមវិហារ ស៊ូរ៉ាវ និងរាល់ពិធីបុណ្យសាសនានានា ជាដំណាក់ៗ លើកលែងតែការជួបជុំគ្នា ដើរធ្វើធម្មយាត្រា