កូរ៉េខាងត្បូងអូសបន្លាយវិធានការរឹតត្បិតដើម្បីបន្ដទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ដែលកំពុងកើនទ្បើងគួរឲ្យបារម្ភ