កងទ័ពអាកាសចិនបញ្ចេញវីដេអូដ៏រសើបមួយ ដែលទំនងជាបានយកកោះហ្គាំរបស់អាមេរិក ធ្វើជាគោលដៅហាត់សមទម្លាក់គ្រាប់បែក