ឯកឧត្តម សាម៉ន បណ្ឌិត្យ

នាម និង គោត្តនាម : សាម៉ន បណ្ឌិត្យ
ជាអក្សរឡាតាំង : SAMORN BANDITH
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិកាក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 06/ មិថុនា/ 1980
ទីកន្លែងកំណើត : ភូមិត្រាវ ឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង

ភរិយាឈ្មោះ : កុល សុខា
មុខរបរ : អាជីវករ
បុត្រីឈ្មោះ : គ្មាន
មុខរបរ : គ្មាន
បីតានាម : ពត សាម៉ន
មុខរបរ : អតីតគ្រូបង្រៀន
មាតានាម : ម៉ែន សារឹម
មុខរបរ : មេផ្ទះ
លេខទូរស័ព្ទ : 096 533 2200/087 45 97 97
អុីម៉ែល : bondith.ntv001@gmail.com