ឯកឧត្ដម ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ

នាម និង គោត្តនាម : ឯកឧត្ដម ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ
ជាអក្សរឡាតាំង : SOUNY VONGVISIDDH
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន

: ជំនួយការសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 15/មិថុនា/1980
ទីកន្លែងកំណើត : នៅភូមិបឹងដូនប៉ា សង្កាត់ស្លរក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ភរិយាឈ្មោះ : គ្មាន
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ : គ្មាន
មុខរបរ :
បីតានាម : ស៊ូ នី
មុខរបរ : សមាជិកប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប
មាតានាម : មួង វួចលីម
មុខរបរ : មេផ្ទះ
លេខទូរស័ព្ទ : 078 6666 68
អុីម៉ែល : visiddh_ken@yahoo.com