ឯកឧត្តម សុខ ប្រសិទ្ឋិ

នាម និង គោត្តនាម : សុខ ប្រសិទ្ឋិ
ជាអក្សរឡាតាំង : SOK PRASITH
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 22/02/1976
ទីកន្លែងកំណើត : ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ, ខេត្តបាត់ដំបង

ភរិយាឈ្មោះ : គា មុី
មុខរបរ : នាយកក្រុមហ៊ុន
បុត្រាឈ្មោះ :  សុខ គាពឌ្ឍន
មុខរបរ : ទារក
បីតានាម : សុខ សំអុល
មុខរបរ : ឧត្តមមន្រ្តីយោធាចូលនិវត្តន៍
មាតានាម : ហុី ម៉ារីណា
មុខរបរ : ប្រធាននាយករដ្ឋបាល កាកបាទក្រហមកម្ពុជា