លោកជំទាវ ច័ន្ទ ធី

នាម និង គោត្តនាម : ច័ន្ទ ធី
ជាអក្សរឡាតាំង : CHAN THY
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត :  09/ឧសភា/1948
ទីកន្លែងកំណើត : ភូមិតាងូវ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ

ស្វាមីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម : ច័ន្ទ នឹម
មុខរបរ : ស្លាប់
មាតានាម : អ៊ុប យឹម
ស្ថានភាពគ្រួសារ