ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ

នាម និង គោត្តនាម : ខៀវ កាញារីទ្ធ
ជាអក្សរឡាតាំង : KHIEU KANHARITH
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : ជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងជា សមាជិកបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្រ្ត   នយោបាយនៃទីក្រុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិច។
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : ថៃ្ងទី ១៣ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៥១
ទីកន្លែងកំណើត : សង្កាត់លេខ ២ ក្រុងភ្នំពេញ

ភរិយាឈ្មោះ : ទេព រង្ស៊ី
មុខរបរ : ជា ឱសថការីនៅមន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត ភ្នំពេញ
បុត្រីឈ្មោះ : ខៀវ ទេពសត្យា
មុខរបរ : ជា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន
បីតានាម : ខៀវ ថន
មុខរបរ : ជា អតីតមន្រ្តីគយនិងរដ្ឋាករ ‹មរណៈភាព›
មាតានាម : ជា អតីតមន្រ្តីគយនិងរដ្ឋាករ ‹មរណៈភាព›
ស្ថានភាពគ្រួសារ : មានបងប្អូនទាំងអស់ប្រាំបួននាក់ រូបខ្ញុំជាកូនទីពីរ