សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​សាលា​ដំបូង​ និង​អយ្យការ​អម​សាលា​ដំបូង​ខេត្ត​កោះកុង​ ជុំវិញការតវ៉ារយ:២ថ្ងៃនៅមុខអគារសាលាដំបូងខេត្តខេត្តកោះកុង

មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០