កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្ត របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាប

សៀមរាប៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាប ដែលកិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើង ដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ការិយាល័យចំណុះ និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ទីរ ចំនួន ២៤នាក់ បានចូលរួម។

របៀបវារ:រួមមាន÷ ការស្ដាប់របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារសម្រេចបានប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្ត។ ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងឆ្លុះបញ្ចាំងលើបទពិសោធន៍ រាល់ចំណុចវិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន បញ្ហាប្រឈម សំណូមពរ និងដំណោះស្រាយ , មតិយោបល់ចូលរួមរបស់សមាជិក សមាជិកាអង្គរជុំ និិហបញ្ហាផ្សេងៗ និងមតិបូកសរុបបិទអង្គប្រជុំ ។

រូបភាព: មន្ត្រីការិយាល័យទូរទស្សន៍នៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាប