ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង​ឯកឧត្តម ឆាន់ វឌ្ឍនៈ និង​ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ ជា រដ្ឋលេខាធិការ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហរិញ្ញវត្ថុ​

(​ភ្នំពេញ​)៖ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ​ត្រាស់បង្គាប់​ដំឡើង​ឋានៈ និង​តែងតាំង​មុខតំណែង ឯកឧត្តម ឆាន់ វឌ្ឍនៈ​ពី​អនុរដ្ឋលេខាធិការ មកជា​រដ្ឋលេខាធិការ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​តែងតាំង​មុខតំណែង​ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ ជា​រដ្ឋលេខាធិការ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។ នេះ​បើ​យោងតាម​ព្រះរាជក្រឹត្យ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២០

​សូម​អាន​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ត្រាស់បង្គាប​តែងតាំង ដូចខាងក្រោម​៖