ក្រសួងកសិកម្ម ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយ សារថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី១៦ នៃការយាងគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិរបស់ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០