(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ពួកបរទេសដែលរុញរឿងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជានេះ គឺចង់ឈានទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារ