(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ព្រមានលោក ហូ វ៉ាន់ ចំពោះការរៀបផែនការបញ្ជាឱ្យធ្វើបាតុកម្មនៅស្ថានទូតចិន។ សម្តេចតេជោ បានផ្តាំទៅលោក ហូ វ៉ាន់ ថា ប្រពន្ធកូនដែលរស់នៅភ្នំពេញ កំពុងដេកមិនសុខព្រោះទង្វើរបស់លោក