(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា បើទោះបីថា ជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា មានសភាពទ្រឹង តែមិនត្រូវធ្វេសប្រហេសនោះឡើយ ត្រូវបន្តការប្រយ័ត្ន