(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា សម្តេចធុញទ្រាន់ជាខ្លាំង ចំពោះការមិនចង់ឱ្យមានអគារខ្ពស់ជាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឬខ្ពស់ជាងសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗ ដូចជាខ្ពស់ជាវត្តភ្នំ ខ្ពស់ជាងព្រះសក្យមុនីចេតិយជាដើម។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ព្រោះតែធុញទ្រាន់បែបនេះ កាលពីអំឡុងឆ្នាំ២០១៣ ទើបសម្តេចប្រកាសថា នរណាសាងសង់បានខ្ពស់ជាងគេសម្តេចប្រគល់មេដាយ