(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា សម្តេចមិនយល់នោះទេ ចំពោះអ្នកលើកឡើងថា ពលរដ្ឋកម្ពុជាចេះតែក្រទៅៗ។ សម្តេចតេជោ បានថ្លែងថា គ្មាននរណាក្រជាងក្រោយរំដោះឆ្នាំ១៩៧៩នោះទេ។