វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រំលឹកអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ដែលជាឱសថទិព្វ ដែលធ្វើឱ្យសង្គ្រាមដែលកើតឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយ បញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៩៨