ចាប់ពីថ្ងៃទី២២នេះតទៅ ផ្លូវក្នុងខេត្តកណ្តាល បើកដំណើរជាធម្មតា លើកលែងផ្លូវជាតិលេខ២, លេខ២០ និងផ្លូវលេខ៣៤ តែហាមរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ

(កណ្តាល)៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្តាល បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២២នេះតទៅ ផ្លូវក្នុងខេត្តកណ្តាល បើកដំណើរជាធម្មតា លើកលែងផ្លូវជាតិលេខ២, លេខ២០ និងផ្លូវលេខ៣៤ តែហាមរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

ដោយ៖មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកណ្តាល

សម្រួលផ្សាយ៖ កន​ ចំណាសន