វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសបន្ថែមថា ថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជា មិនមានការឆ្លងកូវីដ១៩នោះទេ