នៅវេលាម៉ោង2:00រសៀលនេះលើ TV APP និង FACEBOOK PAGE ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការផ្សាយឡើងវិញ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ នៅខេត្តបន្ទាយ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅវេលាម៉ោង 2:00រសៀលនេះលើ TV APP និង FACEBOOK PAGE ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការផ្សាយឡើងវិញ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ នៅខេត្តបន្ទាយ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ។