វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ បានថ្លែងថា អ្នកនយោបាយចែក អំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ដោយកុំរើសអើង