វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំអកឱ្យ លោក សម រង្ស៉ី ដែលត្រូវពលរដ្ឋថៃ ព្រមានរឿងលើកម្រាមដៃបី