(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តាំផ្ញើទៅដល់សប្បុរសជនដែលបានផ្តល់ជាជំនួយតាមរយៈសម្តេច សូមកុំមានការព្រួយបារម្ភ សម្តេចនឹងប្រើជំនួយជាថវិកានេះ អោយអស់ពីលទ្ធភាព និងអោយចំគោលដៅ