(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា អ្នកនយោបាយចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ សូមធ្វើដោយកុំរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋ