វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តល់រង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តដល់ពលរដ្ឋម្នាក់ ដែលសរសេរលិខិតថ្លែងអំណរគុណដាក់ក្នុងបាយកញ្ចប់ យកទៅប្រគល់ជូនកងទ័ពកន្លងទៅ