វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ អំពាវនាវកុំអោយមានតែការស្តីបន្ទោស ដោយមិនបានពិនិត្យអោយបានល្អិតល្អន់ លើជំនន់ទឹកភ្លៀង