វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គាំទ្រការលើកឡើងរបស់ ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលបានថ្លែងថា ការរីករាលជំងឺកូវីដ១៩ ដោយសារការបន្ទោសគ្នា