សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន ប្រកាសផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នចរាចរណ៍ផ្លូវជាតិលេខ៣

(ភ្នំពេញ)៖ យប់ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយសារស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀង ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន ប្រកាសផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នចរាចរណ៍ផ្លូវជាតិលេខ៣ ចាប់យប់ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០តទៅ៕ ប្រភព៖ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា