ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី កិច្ចប្រជុំអង្គការសុខភាពពិភពលោកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច​ ក្រោមប្រធានបទ »ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា»

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នារសៀលថ្ងៃទី៦ ខែលតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី កិច្ចប្រជុំអង្គការសុខភាពពិភពលោកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច​ ក្រោមប្រធានបទ »ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា»៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូូចខាងក្រោម៖

ដោយ៖ កន ចំណាន