ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញករណី​គប់កញ្ចក់រថយន្ត​ នៅលេីដងផ្លូវជាតិលេខ​ ៥​ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​

(កំពង់ឆ្នាំង)៖ នាថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញករណី​គប់កញ្ចក់រថយន្ត​ នៅលេីដងផ្លូវជាតិលេខ​ ៥​ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម​ ៖