ក្រសួងការបរទេស ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាង ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃ

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ) នាថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការបរទេស បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាង ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយឯកឧត្តម ដន ប្រាម៉ាត់វិណៃ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍៕ ដោយ៖ ដោយ៖ កនចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖