សេចក្តីណែនាំរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក.) ស្តីពីការចូលរួមរបស់ ស.ស.យ.ក. ជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងដំណើរការបើកឡើងវិញនូវគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈដំណាក់កាលទី២

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក.) បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់ ស.ស.យ.ក. ជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងដំណើរការបើកឡើងវិញនូវគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈដំណាក់កាលទី២៕ ដោយ៖ កន ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូខខាងក្រោម៖​