នាព្រឹកនេះ TV APP និង FACEBOOK PAGE ក្រសួងព័ត៌មាន ធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ពិធី សម្ពោធបើកអោយដំណើរការនូវសួនទឹកកំសាន្ត “Garden City Water Park” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ TV APP និង FACEBOOK PAGE ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ពិធីសម្ពោធបើកអោយដំណើរការនូវសួនទឹកកំសាន្ត “Garden City Water Park”  ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕