អនុក្រឹត្យស្តីពីផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤