សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ទាក់ទិនទៅនឹងការប្រមូលផ្តុំតវ៉ារបស់បុគ្គលមួយចំនួន ក្រោយពីមានការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះជនត្រូវចោទឈ្មោះ រ៉ុង ឈុន ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើញុះញង់បង្កឱ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០