ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការសងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ២០២០

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការងារ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ឈប់សម្រាក ថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីសងថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ២០២០៕ ដោយ៖ កន ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូខខាងក្រោម៖