សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ស្តីពីការសំណូមពរពិនិត្យកែលម្អដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ និងសិល្បករមួយចំនួនដែលបាននិពន្ធ និងដឹកនាំការសម្តែងឈុតវីដេអូកំប្លែងខ្លីៗ ដែលមានផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបភាពជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិ

ភ្នំពេញ៖ សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ស្តីពីការសំណូមពរពិនិត្យកែលម្អដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ និងសិល្បករមួយចំនួនដែលបាននិពន្ធ និង​ដឹកនាំការសម្តែងឈុតវីដេអូកំប្លែងខ្លីៗ ដែលមានផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបភាពជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិ។

នេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលមានការចុះហត្ថលេខាដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ែន វិបុល ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០៕ ដោយ៖ ធូ កុសល
សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖