នៅវេលាម៉ោង ៨:២០នាទី យប់នេះលើ TV APP និង FACEBOOK PAGE ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការផ្សាយឡើងវិញ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ពូជត្រី និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករនៅស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង

(ភ្នំពេញ)៖ នៅវេលាម៉ោង ៨:២០នាទីយប់នេះលើ TV APP និង FACEBOOK PAGE ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការផ្សាយឡើងវិញ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ពូជត្រី និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករនៅស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង ៕