លោកស្រី មិថុនា ភូថង ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តកោះកុង បានដឹងនាំ សមាជិក សមាជិការ ស.ស.យ.ក ខេត្ត ចូលរួមគោរពវិញ្ញាណខន្ធសព ឯកឧត្តម ព្រឹទ្ធិចារ្យ រួន សិង្ហផាន់ នៅវត្ត អម្ពទិយារាម

 

(កោះកុង)៖ ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ លោកស្រី មិថុនា ភូថង ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តកោះកុង បានដឹងនាំ សមាជិក សមាជិការ ស.ស.យ.ក ខេត្ត ចូលរួមគោរពវិញ្ញាណខន្ធសព ឯកឧត្តម ព្រឹទ្ធិចារ្យ រួន សិង្ហផាន់ នៅវត្ត អម្ពទិយារាម ស្ថិតក្នុងភូមិស្ទឹងវែង សង្កាត់ស្ទឹងវែង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។