ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងឯកឧត្តម សួន សេរីរដ្ឋា ជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖ ខៀវ យុទ្ធវង្ស