ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលធុរកិច្ចថ្មី «តេជោ» ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន  បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលធុរកិច្ចថ្មី «តេជោ» ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល៕ ដោយ៖ កន ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖