សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ មន្ត្រី គឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន មិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជននោះទេ