ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំងមុខតំណែង ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ មកជា រដ្ឋលេខាធិការ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន៥រូប

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ) នាថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំងមុខតំណែង ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ មកជារដ្ឋលេខាធិការ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន៥រូប៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖