នារសៀលនេះ TV APP និង Facebook Page ក្រសួងព័ត៌មាននឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សន្និសីទសារព៍តមានស្តីពី”វឌ្ឍនភាព បព្ហាប្រឈម ភាពមិនប្រក្រតី និងការតវ៉ា នៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលកូវីដ ១៩ “

(ភ្នំពេញ) នៅថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា រសៀលម៉ោង :០០នេះ TV APP និង Facebook Page នឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេសធ្វើសន្និសីទសារព៍តមានស្តីពីវឌ្ឍនភាព បព្ហាប្រឈម ភាពមិនប្រក្រតី និងការតវ៉ានៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលកូវីដ ១៩

សន្និសីទនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា៕