សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលើលទ្ធផលសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ”

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលើលទ្ធផលសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ” នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០៕

ដោយ៖ កន ចំណាន