រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិ និង ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិធ្វើការចរចាជាមួយភាគីថៃដើម្បីសហការដំឡើងច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនថ្មដា ខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅជាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ

 

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នា២០២០–