ក្រសួងធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ប្រកាស​ឲ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់កន្រ្តាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា២០២០ 

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

ដោយ៖ កន ចំណាន